12 dubna 2019

Kumánská princezna

Kniha autorky Jany Pronské je historickým románem opírajícím se částečně o historická fakta, ale ponechává si prostor i pro autorskou licenci. Příběh, který je plný hlubokých citů jak lásky, tak nenávisti, zrady, krutosti i něhy, statečnosti, tajemství se odehrává v době, kdy uherský král Béla IV. poskytl kočovnému kmeni Kumánů pod vedením chána Kuthena azyl před mongolskými nájezdy na území mezi Dunajem a Tisou, avšak pod podmínkou, že přijmou křesťanství a vzdají se šamanství a pohanské víry.


Snad aby zpečetil mír v Uhrách a uklidnil rozbouřenou šlechtu, dohodl Béla IV. sňatek svého syna Štěpána s dcerou chána Kuthena. Zde tak trochu nesedí fakt, že Kuthen měl údajně dceru Aliju a syna Ugrina. V příběhu má kromě těchto dvou ještě dceru Damaru, která byla přislíbena budoucímu uherskému králi. Dovíme se, že právě proto byla zneuctěna zhýralým synem jednoho z uderských šlechticů, který ji opustil hned poté, co se dověděl, že Damara čeká jeho dítě. To vše byl promyšlený tah, aby si ji nemohl Štěpán vzít. To již však byl Kuthen a jeho haličská manželka po smrti a chánem kumánského kmene se stal Ugrin, který tedy dohodl s Bélou VI. sňatek s Alijou. Damara odešla i se synem mezi pastevce a odmítala bohaté bojovníky, protože toužila prožít stejnou lásku jako její rodiče a ne vdávat se pro majetek, jehož byla dědičkou.

Damara žila jen pro svého milovaného syna. Když mu bylo 5 let dověděl se o jeho existenci pravý děd, uherský šlechtic Richard Ratold a jelikož již jeho syn byl po smrti, trpěl tím, že nemá dědice. Nyní se mu naskytla příležitost ve vnukovi. Přikázal Juliánu Bakšaiovi, který mu musel sloužit poté, co jeho otec prohrál veškerý majetek, včetně rodového hradu Velkého Kamence, aby vnuka přivezl. Bakšai sloužil jen proto, aby ochránil své dvě sestry, jelikož slíbil matce, že se o ně postará. A nyní mu kníže slíbil vrátit veškerý majetek, pokud splní svůj úkol.....

Zatím co na prvních stránkách jsme se seznamovali s životem Kumánů s jejich zvyky, s jejich osudem, na dalších stránkách se odehrává děj, který vám nedovolí knihu odložit, abyste se dočetli přes mnoho zvratů k překvapivému a nečekanému konci.


Julián Bakšai v příběhu představuje pravděpodobně knížete z rodu Bokšů. Některá jména jsou tedy pozměněna, některá ponechána.....Knihu doporučuji těm, kteří mají rádi historické romány. Kniha je zavede do Uher v první polovině 13. století a rozhodně je nebudou nudit, právě naopak.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář